Regulamin

Małopolska CUP ’2019

Lato pełne futbolu

 

„Małopolska CUP ’2019”, czyli lato wypełnione futbolem – wielowymiarowe sportowe przedsięwzięciu adresowane do około 7-8 tys. dziewcząt i chłopców ze wszystkich zakątków Małopolski.

Projekt promuje:

 • sport w Małopolsce,
 • umiejętności piłkarskie,
 • grę w zespołową,
 • sprawność indywidualną,
 • sportowy tryb życia,
 • pozytywne zachowania fair play,
 • wiedzę o futbolu polskim i małopolskim w roku jubileuszu 100-lecia PZPN.

Formuła projektu obejmuje trzy komplementarne rywalizacje: turniej piłkarski, challenge „Mistrz piłkarskiej techniki” i mistrzostwa kibiców: quiz „Małopolska i futbol”. Tym samym projekt „Małopolska CUP ’2019”, adresuje sportową ofertę do maksymalnie szerokiego spektrum odbiorców, umożliwia przystąpienie do programu „Lato pełne futbolu” młodzieży o różnym stopniu piłkarskich zainteresowań i sportowej sprawności. Wymienione rywalizacje będą prowadzone równolegle – na tych samych obiektach.

Równocześnie działania w ramach projektu umożliwiają wyselekcjonowanie piłkarskich talentów z miejsc futbolowo zaniedbanych i stworzenie im szansy na dalszą piłkarską edukację. Merytoryczną część projektu dopełni Letnia Akademia Mistrzów, czyli obóz piłkarski dla 50 wyróżniających się uczestników turniejów.

Działania realizacji projektu:

 • turnieje o mistrzostwo gmin i powiatów,
 • wojewódzki turniej piłkarski reprezentacji powiatów,
 • challenge – „Mistrz piłkarskiej techniki” – (żonglerka piłką, strzelanie goli do bramki-z planszą punktową),
 • mistrzostwa kibiców, quiz „Małopolska i futbol” – konkurs wiedzy o sportowej Małopolsce oraz polskiej i regionalnej piłce nożnej – indywidualny i zespołowy,
 • Letnia Akademia Mistrzów – 10-dniowy obóz szkoleniowy dla 50 wybijających się uczestników projektu.

 

Małopolska CUP ’2019 – turniej piłkarski

W rywalizacji biorą udział zespoły: klubowe, szkolne, wiejskie, osiedlowe, Uczniowskie Klubu Sportowe oraz Akademie Piłkarskie.

Turniej piłki nożnej – zostanie podzielony na dwie zasadnicze fazy.

FAZA I:

1. Poziomy rywalizacji:
a) turnieje o mistrzostwo gmin,
b) mistrzostwa powiatów z udziałem zwycięzców rywalizacji gminnej.

FAZA II:

Małopolska CUP ’2019 – turniej o mistrzostwo województwa z udziałem 24 drużyn reprezentujących poszczególne powiaty Małopolski i miast na prawach powiatu. Zespoły reprezentacyjne zostaną zbudowane z najlepszych zawodników grających w turniejach powiatowych.

1. ELIMINACJE STREFOWE:

6 turniejów po 4 zespoły:

STREFA I: m. Kraków I, pow. krakowski II, pow. wielicki, pow. proszowicki;
STREFA II: m. Kraków II, pow. krakowski I, pow. olkuski, pow. miechowski;
STREFA III: pow. chrzanowski, pow. oświęcimski, pow. wadowicki, pow. suski;
STREFA IV: pow. nowotarski, pow. tatrzański, pow. bocheński, pow. myślenicki;
STREFA V: Nowy Sącz – miasto, pow. sądecki, pow. gorlicki, pow. limanowski;
STREFA VI: Tarnów miasto, pow. tarnowski, pow. dąbrowski, pow. brzeski.

2. PÓŁFINAŁY:

4 turnieje po 3 zespoły (mistrzowie i wicemistrzowie turniejów strefowych)

GRUPA I.: M1. M3, W2;
GRUPA II.: W1, M2, W3
GRUPA III.: W6, W4, M5
GRUPA IV.: M4, M6, W5

3. WIELKI FINAŁ – stadion miejski w Krakowie z udziałem 8 zespołów – mistrzów i wicemistrzów półfinałów.

 

 

Zasady gry turnieju piłkarskiego:

I. Uczestnicy:

1. „Małopolska CUP ‘2019” rozgrywana jest w formule otwartej.
2. W rywalizacji występują zespoły: klubowe, szkolne, wiejskie, osiedlowe, UKS-y i Akademie Piłkarskie.
3. W turnieju biorą udział dziewczynki i chłopcy urodzeni w 2007 i 2008 roku oraz młodsi, zarówno zrzeszeni w klubach sportowych jak i zawodnicy niezrzeszeni.
4. Drużyna składa się z 14 zawodników + trener i kierownik/opiekun.

II. Plac gry:

1. Mecze odbywają się na boiskach trawiastych lub na obiektach typu „Orlik”,
2. wymiary boiska: 50 – 56 m x 26 – 30 m pole karne 15 x 9 m,
3. bramki o wymiarach 5×2 zakotwiczone.

III. Mecze:

1.czas gry – 2 x 20 minut oraz 10 minut przerwy.
2. Liczba zawodników 1 + 6 ( boisko trawiaste – 1 połowa) lub 1 + 6 ( boisko ORLIK)
3. Piłka do gry nr 4
4. Zmiany zawodników dowolne (hokejowe).

 

Challenge „Mistrz piłkarskiej techniki”

I. Cel:

Challenge jest promocją indywidualnych umiejętności zawodników, jako najważniejszego czynnika futbolowej sprawności.

II. Uczestnicy:

Rywalizacja – adresowana do chłopców i dziewcząt – obejmie żonglerkę piłką (podbijanie nogami i głową) i konkurs celności strzeleckiej.

III. Etapy rywalizacji

1. W pierwszym etapie – konkursie powiatowym – weźmie udział dowolna ilość startujących uczestników turnieju piłkarskiego,
2. W kolejnych fazach challenge „Mistrz piłkarskiej techniki” biorą udział zawodnicy drużyn uczestniczących w zawodach strefowy i półfinałowych oraz po pięciu najlepszych uczestników z zespołów, które odpadły z rywalizacji.
3. Finał challenge „Mistrza piłkarskiej techniki” odbędzie się na Stadionie Miejskim w Krakowie. O główne trofeum walczyć będą uczestnicy finałów turnieju piłkarskiego oraz najlepsi zawodnicy wcześniejszych faz challenge.

IV. Reguły rywalizacji:

1. Żonglerka piłką (podbijanie nogami i głową) w kwadracie o bokach 10 m. Czas trwania próby – 1 min. Dotkniecie piłki o boisko kończy próbę. Za każde odbicie przyznaje się 1 pkt.
2. Konkurs celności strzeleckiej. Pięć strzałów (rzuty karne) do bramki według zamieszczonego schematu. Punktacja: 5, 10 i 20 pkt.
3. Klasyfikacja zawodników według sumy zdobytych punktów uzyskanych w żonglerce i konkursie celności.

 

Mistrzostwa kibiców: quiz „Małopolska i futbol”

„Małopolska i futbol” – konkurs wiedzy o sporcie w jest adresowany dla wszystkich uczniów szkól podstawowych w Małopolskie. Będzie prowadzony w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej. Uczestnicy programu będą odpowiadać na pytania dotyczące sportu w regionie, piłce nożnej w roku 100-lecia PZPN Małopolsce oraz o najważniejszych, bieżących wydarzeniach na futbolowych arenach.

I. Cel:

• popularyzacja wiedzy o sporcie w Małopolsce,
• krzewienie wiedzy na temat piłki nożnej
• promocja jubileuszu 100-lecia PZPN
• wyłonienie najlepszych znawców piłki nożnej w kategorii 12-latków,

II. Tematyka konkursu

• sport w Małopolsce,
• historia i teraźniejszość futbolu w regionie,
• 100-lecie Polskiego Związku Piłki Nożnej,
• przepisy i regulaminy piłkarskie.

III. Etapy konkursu:

• powiatowy,
• półfinałowy,
• wojewódzki.

IV. Zasady rywalizacji:

• Szczebel powiatowy – konkurs wiedzy będzie prowadzony w systemie testów sprawdzających,
• Półfinały i finał – rywalizacja dwustopniowa:
a) test sprawdzający,
b) odpowiedzi na wylosowane pytania: tekstowe, zdjęciowe i filmowe.

V. Zasady przeprowadzenia konkursu

1 etap – eliminacje powiatowe Uczestnicy odpowiadają pisemnie na pytania testowe przygotowane przez Komisję Konkursową.
Trzech najlepszych zawodników reprezentować będzie powiat w 2. etapie konkursu.

2 etap – eliminacje międzypowiatowe (subregionalne).
Uczestnicy odpowiadają pisemnie na pytania testowe przygotowane przez Komisję Konkursową.
O miejscu przeprowadzenia eliminacji uczestnicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem, terminy będą umieszczone na stronie internetowej MZPN (mzpnkrakow.pl).
Prawo startu ma po trzech najlepszych zawodników danego powiatu.
Do finału wojewódzkiego z każdej eliminacji subregionalnej kwalifikuje się zwycięska 3-osobowa drużyna reprezentująca powiat. Ponadto kwalifikację uzyska najlepszy uczestnik w klasyfikacji indywidualnej.

3 etap – finał wojewódzki w Krakowie.
Prawo udziału mają 3-osobowe reprezentacje powiatów wyłonione w eliminacjach subregionalnych (międzypowiatowych) oraz uczestnicy zakwalifikowani indywidualnie.
Finał rozegrany zostanie według specjalnie opracowanego scenariusza i regulaminu. Finał składać się będzie z części pisemnej i z części ustnej, w której uczestnicy będą odpowiadali na pytania tekstowe, zdjęciowe i ewent. filmowe. Wyłonieni zostaną także najlepsi zawodnicy w kategorii indywidualnej.

VII. Jury

1. Na każdym etapie konkursu nad prawidłowością jego przebiegu czuwa jury. Przed rozpoczęciem zmagań przewodniczący jury zapoznaje uczestników z regulaminem, w szczególności ze sposobem odpowiadania na pytania oraz podaje zasady oceny odpowiedzi.
2. Do zadań jury należy: zadawanie pytań, przyjmowanie i rozpatrywanie na miejscu protestów, ogłaszanie wyników.

VIII. Nagrody

1. Na szczeblu powiatu najlepsi otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz pamiątki ufundowane przez organizatorów.
2. Nagrody dla finalistów turnieju wojewódzkiego – puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe zapewnia organizator Konkursu.

 

Letnia Akademia Mistrzów

Końcowym akordem projektu Małopolska CUP’2019 będzie Letnia Akademia Mistrzów. Na 10-dniowy obóz szkoleniowy – przewidziany w drugiej połowie sierpnia 2019r. – trafi 50 najlepszych uczestników rywalizacji. Będą doskonalić umiejętności pod okiem doświadczonych trenerów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Oprócz szkolenia sportowego młodzi futboliści uczestniczyć będą w zajęciach promujących zdrowy styl życia prowadzonych przez profesjonalną kadrę wykładowców oraz poznawać atrakcje historyczne i turystyczne okolicy.

 

Terminy rywalizacji/system rozgrywek

I. Terminy rywalizacja (propozycja):

1. Turnieje gminne: 17.06. 2018 – 17.07. 2018,
2. Turnieje powiatowe: 18.07.2018 – 24.07.2018,
3. Turnieje grupowe: 25.2018 – 28.07.2018
4. Półfinały: 29.07.2018 – 31.07.2018.
5. „Małopolska CUP’2019!” Wielki finał – planowany na Stadionie w Krakowie – termin 03.08.2018 – 15.08.2018 – godz.9.30 – 16.00.
6. Letnia Akademia Mistrzów – Łapsze Niżne – 9-19 sierpnia 2019.

II. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn system, miejsce i termin turniejów ustalą:

1. Małopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie
2. Okręgi i Podokręgi MZPM.

Nagrody:

1. Każdy uczestnik turnieju „Małopolska CUP ‘2019” otrzyma dyplom/indeks uczestnictwa.
2. Laureatom poszczególnych faz „Małopolska CUP’2019” zostaną wręczone nagrody drużynowe i indywidualne: dyplomy, puchary, medale, statuetki oraz nagrody rzeczowe – sprzęt sportowy i publikacje o tematyce piłkarskiej.
3. Zwycięzcy turnieju „Małopolska CUP ‘2019” oraz wyróżniający się uczestnicy rywalizacji wezmą udział w Letniej Akademii Mistrzów – 10-dniowym obozie sportowym zorganizowanym w atrakcyjnej miejscowości turystycznej Małopolski.
4. Najbardziej piłkarsko uzdolnieni uczestnicy turnieju „Małopolska CUP ‘2019” zostaną zaproszeni do dalszego szkolenie w ośrodkach Akademii Młodych Mistrzów oraz kadrze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Postanowienia końcowe

Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek w ramach Turnieju „Małopolska CUP ‘ 2019”, a nieobjętych przepisami niniejszego regulaminu, decyzje podejmują organizatorzy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Informacje nt. projektu będą zamieszczane na stronach internetowych: https://malopolska-cup.pl; https://mzpnkrakow.pl.

Prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Wojewódzkiej Komisji Konkursowej działającej przy Małopolskim Związku Piłki Nożnej w Krakowie przy ul. Solskiego 1.

Małopolski Związek Piłki Nożnej

Przewiń do góry